Icon-Contact Icon-Contact Icon-Close Icon-Close
Icon-Close

Dogovorite se za termin

Dogovor za termin
Pišite nam!
* Obvezna polja
Icon Service Hotline
Telefonska številka:
Icon Termin
Ali se dogovorite za termin
Icon-Search

Pogoji sodelovanja v „Neurothovi nagradni igri – Meet & Greet in vstopnice za F1-dirko 2019“

S sodelovanjem na spletni strani www.neuroth.com/mika sodelujete v „Neurothovi nagradni igri – Meet & Greet in vstopnice za F1-dirko 2019“ in se strinjate z vsemi naštetimi pogoji sodelovanja v nagradni igri.

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Neuroth AG, Schwarzau im Schwarzautal 51, 8421 Wolfsberg im Schwarzautal, Avstrija, v nadaljevanju krajše zapisano „NEUROTH“.  Kontaktirate nas lahko prek elektronske pošte na office@neuroth.at ali prek funkcije Messenger na facebooku Neuroth. Tukaj najdete kolofon in Neurothovo razlago varovanja osebnih podatkov

 1.    Pravica do udeležbe

Pravico do udeležbe v nagradni igri imajo samo osebe, ki so dopolnile 16 let starosti in imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Nagrad ne bomo odpošiljali v tujino! V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri podjetju NEUROTH in njihovi ožji družinski člani (na primer hčerka, mama ali bratje in sestre) in njihovi partnerji ter ožji člani njihove družine.

 1.    Termini in zaključek sodelovanja

Nagradna igra bo potekala v času od 8. 4. 2019 do 31. 5. 2019, ko se bo možnost sodelovanja zaključila ob 23.59.

 1.    Kako lahko sodelujete in osvojite nagrado

Da lahko sodelujete pri žrebanju nagrad, morate v celoti izpolniti formular za sodelovanje, ki ga najdete na spletni strani si.neuroth.com/mika in se strinjati z vsemi pogoji sodelovanja v nagradni igri.

 1.    Pravna zaščita in varovanje osebnih podatkov

5.1 Z registracijo za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani www.neuroth.com dajete podjetju NEUROTH neomejeno pravico, ki je ne morete preklicati, da v primeru osvojitve nagrade javno objavi vaše ime in priimek na Neurothovem facebook in instagram profilu ter hkrati tudi na Neurothovi spletni strani www.neuroth.com. Javna objava imen nagrajencev bo izbrisana najkasneje 30.6.2020.

5.2 Poleg v točki 5.1 omenjenega načina javne objave imena nagrajencev bomo vaše ime ter vaše druge podatke, ki so bili izpolnjeni na formularju za sodelovanje v nagradni igri navedene podatke uporabili izključno za namen organizacije in odvijanja nagradne igre ter za organizacijo predaje in uporabe osvojene nagrade.  

5.3 Ustrezno točki 5.1 o NEUROTHOVI omejeni pravici rabe podatkov velja to tudi za podjetja, ki so z NEUROTHOM povezana kot koncern – tako doma kot v tujini (na primer matična družba, hčerinska in sestrska podjetja). NEUROTH v tem primeru zagotavlja in je odgovoren, da bodo z njim povezana podjetja v okviru teh pogojev za sodelovanje v nagradni igri spoštovala veljavne omejitve pri uporabi podatkov in vsebin.

5.4 (Varovanje podatkov) V splošnem velja za uporabo vaših osebnih podatkov pri obisku naše spletne strani in facebook in instagram profilov v okviru sodelovanja v nagradni igri naša izjava o varovanju osebnih podatkov. NEUROTH bo uporabil vaše osebne podatke samo za primere, navedene v pogojih za sodelovanje v nagradni igri, in za namene, opisane v izjavi o varovanju osebnih podatkov pod pogoji veljavnih določil o varovanju osebnih podatkov. Zlasti je tukaj izključeno posredovanje pridobljenih podatkov oziroma prenos pravic do uporabe pridobljenih podatkov za komercialne namene na tretjo osebo, razen če je to v izjavi o varovanju osebnih podatkov kot del pogojev sodelovanja v nagradni igri izrecno opredeljeno in predvideno.

Da se strinjate z napisanim, potrdite s klikom na okence v formularju za sodelovanje v nagradni igri.

 1.    Nagrada in žrebanje nagrajencev

6.1 Med vsemi sodelujočimi v nagradni igri, ki poteka v časovnem okviru od 08. 04. 2019 do 31. 05. 2019 in se zaključi ob 23.59 uri, s sodelovanjem na NEUROTHOVI spletni strani, bomo izžrebali dve nagradi, to pomeni štiri vstopnice za formulo 1, in sicer:

- 2 x 2 vstopnici za dogodek Meet & Greet s šampionom formule 1 Miko Häkkinenom
Datum: sobota, 29. junij 2019, 15.00–17.00
Kraj: Cafe Wasserturm, Bundesstraße 15, 8740 Zeltweg, Avstrija

- nagrajenca, ki prejmeta vstopnici za dogodek Meet & Greet, prejmeta dodatno še 2 vstopnici za tribuno (zase in za svojega spremljevalca) za ogled dirke formule 1 na Spielbergringu naslednji dan:
Datum: nedelja, 30. junij 2019
Kraj: Red Bull Ring Straße 1, 8724 Spielberg, Avstrija

Samo prejemniki vstopnic za dogodek Meet & Greet prejmejo tudi vstopnici za vstop na tribuno za ogled dirke formule 1!

Nagrada ne pokriva drugih stroškov in ne pokriva logističnih in organizacijskih izdatkov, na primer za pot na prizorišče dogajanja in nazaj domov, prenočitev in stroškov za hrano in pijačo v času koriščenja nagrade. Nagrajenec si sam organizira in plača prihod in odhod, prenočišče in vso oskrbo v času koriščenja nagrade.

Nagrajenec je upravičen do prenosa nagrade na tretjo osebo, če se ta oseba s tem strinja in je najkasneje 7 dni po žrebanju nagrajencev dosegljiva predstavnikom podjetja NEUROTH oziroma se jim v tem času sama javi in sprejme vse pogoje sodelovanja v nagradni igri.

6.2 Sodelovanje v nagradni igri je za vse sodelujoče brezplačno.

6.3 Žrebanje nagrad poteka po principu naključja in ga vodi komisija, ki jo je določilo podjetje NEUROTH, sestavljata pa jo 2 zaposlena v podjetju NEUROTH AG. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate, da vas lahko iz podjetja NEUROTH po telefonu kontaktirajo in vam sporočijo rezultate žrebanja nagrade ter v nadaljevanju organizacijo podelitve osvojene nagrade.

6.4 Če podjetje NEUROTH nagrajenca v nagradni igri (ali osebe, ki ji je nagrajenec prenesel nagrado) zaradi razlogov, ki so nastali na strani nagrajenca (ali osebe, ki ji je nagrajenec prenesel nagrado), v roku 7 dni po žrebanju ne more kontaktirati ali se nagrajenec (ali oseba, ki ji je nagrajenec prenesel nagrado) na poskuse kontaktiranja podjetja NEUROTH v 7 dneh ne odzove in ne sprejme nagrade in se ne strinja s pogoji sodelovanja v nagradni igri, nagrada propade brez nadomestila.

6.5 Nagrada ni izplačljiva v gotovini. Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.
Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu).
Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV.
Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ali izvajalca ni upravičen zahtevati izročitve nagrade.
Organizator in izvajalec sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

 1.    Izključitev odgovornosti podjetja NEUROTH

NEUROTH ne odgovarja za morebitne tehnične težave, ki bi lahko nastale pri prenosu podatkov, prav tako ne odgovarja za nedosegljivost spletne strani www.neuroth.com, www.neuroth.si in za nedosegljivost NEUROTHOVIH profilov za facebook in instagram. Prihod na prizorišče v nagradni igri osvojenega dogodka in odhod z njega, prenočitev in udeležba na dogodku Meet & Greet ter na dirki formule 1 sta izključno na lastno odgovornost nagrajenca. NEUROTH odgovarja za škodo, namerno ali iz malomarnosti povzročeno s strani našega osebja ali njihovih pomočnikov. Ta izključitev odgovornosti ne velja za po lastni krivdi povzročeno škodo ogrožanja življenja, telesa in zdravja ljudi in v primeru odgovornosti po zakonu jamstva za proizvode. Izključitev odgovornosti prav tako ne velja za kršitev s pogodbo določenih glavnih obveznosti podjetja NEUROTH ali njegovih pomočnikov.

 1.    Kršitev pogojev sodelovanja v nagradni igri

NEUROTH si pridržuje pravico, da sodelujočega v nagradni igri, ki krši pogoje sodelovanja v nagradni igri, brez posebnega obvestila in brez navajanja razlogov izloči iz sodelovanja v nagradni igri. To velja zlasti pri navajanju netočnih podatkov in objavi neprimernih in žaljivih komentarjev, pri uporabi nedovoljenih pripomočkov in za (poskuse) manipulacije. Prav tako se lahko naknadno nagrajencu odreče pravica do nagrade in se zahteva vrnitev nagrade.

 1.   Predčasna prekinitev ali zaključek nagradne igre, sprememba nagradne igre

NEUROTH si pridržuje pravico, da nagradno igro kadarkoli in brez navajanja razlogov za to predčasno zaključi. NEUROTH si prav tako pridržuje pravico, da lahko kadarkoli in brez navajanja razlogov za to z upoštevanjem interesov in sorazmernostmi z možnostmi obstoječe pogoje sodelovanja v nagradni igri spremeni ali dopolni, če je to potrebno zaradi varnejše in preprostejše izpeljave nagradne igre, preprečevanja zlorabe ali zaradi drugih utemeljenih razlogov.

 1.  Izključitev odgovornosti na facebooku in instagramu

Ta  nagradna igra ni v nikakršni povezavi s Facebookom ali Instagramom in je ne sponzorirata, podpirata in ne financirata Facebook ali Instagram. Prejemnik informacij, ki ste jih posredovali, v nobenem primeru nista Facebook ali Instagram, ampak izključno samo podjetje NEUROTH. Prav tako v tej nagradni igri ne Facebook in ne Instagram nista na voljo za kakršnekoli informacije, povezane z omenjeno nagradno igro. Izključena je vsakršna povezava Facebooka ali Instagrama z omenjeno nagradno igro podjetja NEUROTH.

 1.  Razno

Pravna pot je izrecno izključena. Objava nagrajencev je brez odgovornosti. Pravica do nagrade je po točkah 6., 6.1 do 6.4 enkratno prenosljiva z nagrajenca na tretjo osebo. Gotovinsko izplačilo nagrade je izrecno izključeno. Slovensko pravo velja za udeležence iz Slovenije, z izjemo kolizijskih pravil slovenskega mednarodnega zasebnega prava. Če je katera od teh določb v celoti ali delno neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Družba NEUROTH ne bo vodila nikakršne korespondence o nagradni igri, razen kar se nanaša na dodelitev nagrade nagrajencem.

Pogoji o sodelovanju v nagradni igri so zapisani v slovnični obliki moškega spola in uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.