Home
Varovanje podatkov

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR)GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

UPRAVLJAVEC ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV:

Neuroth slušni aparati d.o.o.
Tbilisijska ulica 59
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 422 8423
E-pošta: varovanjepodatkov@neuroth.si

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV:

Neposredno trženje

Kaj: Pri naročanju na obveščanja upravljavec poleg vaše IP številke obdeluje vaše ime, priimek, naslov, naslov elektronske pošte (e-naslov) ali telefonsko številko, ki ga vpišete v spletni obrazec ter datum in čas prijave.

Zakaj: Upravljavec te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novostih in aktualnih ponudbah, na katere ste se prijavili.

Pravna podlaga: Vaše osebne podatke za ta namen obdelujemo na podlagi vaše  privolitve. Vedno imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Vašo privolitev lahko kadarkoli delno ali v celoti prekličete. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do vašega preklica.

Koliko časa: Vaši podatki se za ta namen shranjujejo, dokler se od storitve ne odjavite po e-pošti ali na naslov podjetja.

Pošiljanje čestitk

Kaj: Rojstnodnevne čestitke prejmete izključno ob pisni privolitvi, upravljalec pri tem obdeluje vaše ime, priimek, naslov ter datum rojstva.

Zakaj: Upravljalec te podatke obdeluje izključno za pošiljanje rojstnodnevnih čestitk, za katere ste podali dovoljenje.

Pravna podlaga: Vaše osebne podatke za ta namen obdelujemo na podlagi vaše  privolitve. Vedno imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za pošiljanje čestitk. Vašo privolitev lahko kadarkoli delno ali v celoti prekličete. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do vašega preklica.

Koliko časa: Vaši podatki se za ta namen shranjujejo, dokler se od storitve ne odjavite po e-pošti ali na naslov podjetja.

Obisk spletne strani

Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani podjetja Neuroth d.o.o. se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, se beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Upravljavec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Zakaj: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Takšna obdelava predstavlja zakoniti interes upravljavca – varovanje omrežja in informacij.

Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani

 

UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV, ČE OBSTAJAJO:
Osebni podatki bodo z naše strani posredovani le v primeru, kadar je to potrebno za namene izvajanja pogodbe ali za namene zaračunavanja ali kadar ste vi kot uporabnik naše spletne strani in/ali interesent in/ali stranka dali privolitev.

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, katerih pogodbene obveznosti v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov skrbno nadzorujemo (npr. skrbniki spletne strani, zunanji računovodski servis in drugi).

Druge družbe v skupini so glede varstva podatkov obravnavane kot tretje osebe. Prenos vladnim institucijam ali oblastem temelji izključno na ustrezni zakonodaji.

 

INFORMACIJE O PRENOSIH OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV ALI, KADAR TO NI MOGOČE, MERILA, KI SE UPORABIJO ZA DOLOČITEV TEGA OBDOBJA:

Brisanje shranjenih osebnih podatkov sledi, kadar vi kot obiskovalec naše spletne strani in/ali interesent in/ali stranka prekličete svojo privolitev za obdelavo podatkov, kadar vaši podatki niso več potrebni za izpolnjevanje namena, za katerega so bili shranjeni, ali kadar je oziroma bo shranjevanje nedopustno iz drugih pravnih razlogov.

Podatkov za namene zaračunavanja, računovodske namene in za ohranjanje drugih zakonskih obveznosti (zahteve glede dokumentacije v zdravstvenem sektorju) se obdelujejo dokler za to obstaja zakonska obveznost.

 

INFORMACIJE O OBSTOJU PRAVIC POSAMEZNIKA, DA LAHKO ZAHTEVA DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IN POPRAVEK ALI IZBRIS OSEBNIH PODATKOV ALI OMEJITEV, ALI OBSTOJ PRAVICE DO UGOVORA OBDELAVI IN PRAVICE DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov in  popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

INFORMACIJA O PRAVICI DO PREKLICA PRIVOLITVE, KADAR OBDELAVA TEMELJI NA PRIVOLITVI:

Kadarkoli lahko začasno ali trajno prekličete podano privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje ali pošiljanje čestitk. Zahtevate lahko tudi dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vložite ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, s pisno zahtevo, poslano na naslov, ki je zapisan zgoraj ali na e-pošto. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do vašega preklica.

 

ALI JE ZAGOTOVITEV OSEBNIH PODATKOV STATUTARNA ALI POGODBENA OBVEZNOST ALI PA OBVEZNOST, KI JE POTREBNA ZA SKLENITEV POGODBE, TER ALI MORA POSAMEZNIK, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI, ZAGOTOVITI OSEBNE PODATKE TER KAKŠNE SO MOREBITNE POSLEDICE, ČE SE TAKI PODATKI NE ZAGOTOVIJO

Posameznik se lahko prostovoljno odloči, ali se bo prijavil na novice.

Pri podaji prijave kršitev, pripomb ali vprašanja posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov. Če posameznik ne bo navedel kontaktnih podatkov ga Informacijski pooblaščene ne bo mogel kontaktirati.

Osebni podatki pri obisku spletne strani se prenesejo upravljavcu spletne strani zaradi delovanja spleta.

 

INFORMACIJA O PRAVICI DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU                   

Pritožbo  lahko podate Informacijskemu pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov:  gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/ 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

INFORMACIJE O OBSTOJU AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILOV TER VSAJ V TAKIH PRIMERIH SMISELNE INFORMACIJE O RAZLOGIH ZANJ, KOT TUDI POMEN IN PREDVIDENE POSLEDICE TAKE OBDELAVE ZA POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI:

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.